Tórtola europea-Eurasian Turtle Dove-Streptopelia turtur